Det är allmänt känt att UPS prioriterar högersvängar när de lägger sina rutter. Här är lite...