Ur ett globalt makroperspektiv utgör CO2-utsläppen från fossila bränslen världens största miljöproblem. Vägtransporter är den största...