Utan information är det svårt att planera kapacitet, och det leder till att det finns konstant...