Något som ofta diskuteras i transportbranschen är begreppet fyllnadsgrad. I grunden är det ganska enkelt. När...